رسیدن به قله هدف

رسیدن به قله هدف

ما باید هدف خود را مهمترین و ضرورى‏ترین مسائل، قرار داده و براى رسیدن به آن تلاش كنیم.كسى كه به امور غیر مهمّ بپردازد، مسائل مهمّتر را ضایع میسازد.

براى انتخاب مهمّترین و بهترین هدف، باید سرانجام و نتیجه هدف كاملاً روشن باشد. از این رو باید برنامه و كارى را طرح ریزى كنیم و انجام آن را هدف خود قرار دهیم كه نسبت به آن شناخت داشته باشیم.

با كسانى كه ناامیدند و با تصمیمها و اهداف شما مخالفند، همنشینى نكنید. مجالست با آنان در ایجاد یأس و ناامیدى و شكست در تصمیم گیرى‏ها و رسیدن به اهداف شما مؤثّر است. اگر مجبور به همنشینى با این گونه افراد هستید، آنان را از تصمیم و هدف خود، آگاه نكنید و آن را همچون راز، در دل خود پنهان كنید.

برخى از افراد مى‏توانند با پوزخند و تمسخر، آینده دیگران را تغییر دهند و آنان را همچون خود، از رسیدن به اهداف بزرگ و عالى مأیوس كنند و در نتیجه از موفقیّت باز دارند. این گونه افراد مانع ترقّى شما هستند و مى‏توانند با گفتن چند كلمه، موفقیّت را از شما سلب كنند. وظیفه شما این است كه این گونه افراد را بشناسید؛ تا در صورت برخورد با آنان، با گفتار زهرآگین آنان مسموم نشوید.

 

هدف خود را  انتخاب نمائید و با اراده قوى براى رسیدن به آن تلاش كنید.  با افرادى كه اهداف بلند را در سر مى‏پرورانند، همنشینى كنید؛ تا به این وسیله عالیترین و پرارج‏ترین هدف براى شما مشخّص شود. در صورتى كه واقعاً در جستجوى رسیدن به بهترین هدف باشید، خداوند مهربان سختیها و مشكلات آن را براى شما آسان میكند.

در ادامه بخوانید:  برای رسیدن به موفقیت چه چیزهایی را باید نادیده گرفت ؟

از هم اكنون مواظب باشید دنیاى رنگارنگ كنونى شما را از هدف عالى انسانى دور نسازد و سراب را آب جلوه ندهد.

هدف از خلقت انسانها، عبادت و بندگى خداوند و رسیدن به مقام عبودیّت است و این در صورتى تحقّق پذیر میباشد كه از شناخت مقام ولایت و كسب معارف الهى كه نتیجه آن تقرّب به خداوند است، بهره‏مند باشید.

هدف را متمرکز کنید

ممکن است شما بخواهید زندگی خود را بررسی کرده و تغییرات عمده ای در آن ایجاد کنید. شما میخواهید به وزن متناسب برسید، شغل جدید پیدا کنید، رابطه های خود را بهبود ببخشید و یا به خانه و زندگی خود نظم و ترتیب ببخشید.

همه اینها اهداف قابل تقدیر و بزرگی هستند، اما واقعیت این است که نمی توانید همزمان به همه آنها برسید، به جای اینکه در یک زمان روی همه این اهداف تمرکز کنید بهتر است یک یا دو هدف مهم تر را برگزیده و راه های رسیدن به آنها را نیز مشخص کنید.

مسئولیت پذیر باشید

مسئولیت یکی از قدرتمند ترین انگیزه های حرکت است.

گر فقط خودتان از اهداف خود خبر دارید ممکن است در زمان هایی آن اهداف را به سخره گرفته و آنها را انجام ندهید، اما اگر فرد دیگری را نیز در جریان برنامه های خود بگذارید، راه فراری ندارید و باید به سمت اهدافتان در حرکت باشید.

ممکن است بخواهید فقط یک نفر را در جریان اهداف خود بگذارید و شاید ممکن است این یک نفر نیز مانند شما سهل انگاری کند، یا اینکه بخواهید اهدافتان را با گروهی از دوستانتان تقسیم کنید. حتما میدانید که میگویند یکی از بهترین راه های رسیدن به اهداف، بیان آن روی شبکه های اجتماعی است، بهتر است زمان معینی نیز برای رسیدن به هدف مشخص کنید.